• Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep 

      Unknown author (Kort oppsummert;2, Working paper, 2017)
      På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, inkludert sentrenes rammebetingelser. ...