• Barnevern i møte med mangfold. Evaluering av en kommunikasjonskampanje 

      Falck-Eriksen, Asgeir; Dæhlen, Marianne (Kort Oppsummert;2/2019, Working paper, 2019)
      I 2018 ble det gjennomført en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Kampanjen var rettet mot tre språkgrupper i Norge: polsk, somali og engelsk. Kampanjen ble gjennomført i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ...