• Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

      Unknown author (Kort oppsummert;3, Working paper, 2018)
      Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...