• Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

      Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (Kort oppsummert;1, Working paper, 2019)
      NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...