• Ungdom i endring. Nye og unike data om ungdoms liv 

      Unknown author (Kort oppsummert;2, Working paper, 2018)
      Hvordan er det å vokse opp som ungdom i dag? Hvordan påvirkes unges liv av familieressurser, og hva betyr utdanning og fritidsaktiviteter, relasjoner og helse for hvordan unge har det gjennom ungdomstiden? «Ungdom i endring» ...