• «For den som har, skal få....» Sosiale helseforskjeller i eldre år 

      Unknown author (Kort oppsummert;1, Working paper, 2018)
      Aldring arter seg påfallende ulikt, også i Norge. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt. Over tid bidrar denne utviklingen til økte sosiale helseforskjeller ...