• Levekår for voksne med Downs syndrom 

      Unknown author (NOVA andre dokumenter;1:2021, Working paper, 2021)
      Livslengden til personer med Downs syndrom har økt svært mye de siste femti årene, og velferdsstaten har inkludert personer med Downs syndrom gjennomgående inn i sitt tjeneste-tilbud. Allikevel vet vi per i dag lite om ...