• Levekår blant voksne med ADHD 

      Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad (Kort oppsummert;1: 2022, Working paper, 2022)
      NOVA har gjennomført en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD. Hovedtemaene er helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren ...