• Seksuell vold og seksuell trakassering blant unge 

      Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari (Kort oppsummert;5/2023, Working paper, 2023)
      Hvor mange unge har vært utsatt for seksuell vold og seksuell trakassering? Og hva betyr kjønn og seksuell orientering for risikoen for å oppleve slike krenkelser? Dette notatet gir et oversiktsbilde. Datagrunnlaget er ...