• Levekår blant barn og unge med ADHD 

      Bjørnshagen, Vegar; Stav, Terje (Kort oppsummert;3/2023, Working paper, 2023)
      NOVA har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant barn og unge med ADHD. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant foreldre til barn under 18 år med ADHD. Hovedtemaene er helse, ...