Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkedsmo, Kristian
dc.contributor.authorHaualand, Hilde
dc.coverage.spatialNorge, Osloen_US
dc.date.accessioned2023-08-18T09:27:12Z
dc.date.available2023-08-18T09:27:12Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.isbn978-82-8364-505-7(online)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3084770
dc.description.abstractDenne rapporten er resultatet av en undersøkelse av erfaringene med tolking via videoteknologi under koronapandemien der tolken ikke var fysisk til stede, men hadde kontakt med partene i samtalen gjennom lyd og bilde. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Formålet med å undersøke disse erfaringene nærmere er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for vurdering av hvordan økt bruk av fjerntolking kan inngå i fremtidens tolketjeneste og hva som er forutsetningene og potensialet for økt bruk av fjerntolking.en_US
dc.description.sponsorshipRapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)en_US
dc.publisherOsloMet - storbyuninversiteteten_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFjerntolkingen_US
dc.subjectSkjermtolkingen_US
dc.subjectBildetolken_US
dc.subjectVideotolken_US
dc.subjectTolking via videoteknologien_US
dc.subjectFremtidens tolketjenesteen_US
dc.subjectFjerntolking under covidpandemienen_US
dc.subjectOppmøtetolkingen_US
dc.subjectDigitalisering av kommunikasjonsstjenesteren_US
dc.titleFjerntolking for døve, hørselshemmede og døvblinde- Undersøkelse av skjerm- og videotolking under koronapandemienen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.source.pagenumber46en_US
dc.relation.projectRapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal