Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSmedsrud, Erik Høivik
dc.contributor.authorNilsson, Göran Joakim Christian
dc.contributor.authorNæss, Lone
dc.date.accessioned2023-06-01T07:34:45Z
dc.date.available2023-06-01T07:34:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069577
dc.description.abstractSAMMENDRAG Denne bacheloroppgaven belyser bruken av MiniBarsTM som fiberarmerig i momentpåkjente betongkonstruksjoner. Rapporten tar utgangspunkt i en brukonstruksjon utsatt for trafikklaster. Det undersøkes om denne typen makrofiber kan substituere konvensjonell stålarmering, og på hvilke områder. Oppgaven presenterer hvordan prosessen forandres for dimensjonering med fiberarmering i forhold til dimensjonering med konvensjonell stålarmering. Resultatene viser at en innblanding av 1 vol.% MiniBarsTM, i denne brukonstruksjonen, øker skjærkapasiteten med 94 % og momentkapasiteten med 12 %. I teorien vil dette si at skjærarmeringen kan substitueres i sin helhet, og at senteravstanden mellom momentarmeringen kan økes med 34 mm. I tillegg viser resultatene at en slik dosering gir 15 % reduksjon i rissvidde.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleMiniBars™ som fiberarmering i momentpåkjente betongkonstruksjoneren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal