Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorArnesen, Lasse
dc.contributor.authorGuttormsen, Eline
dc.contributor.authorJohnsen, Ida-Helene
dc.contributor.authorNøsted, Anette
dc.date.accessioned2023-06-01T07:12:18Z
dc.date.available2023-06-01T07:12:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069570
dc.description.abstractEstimater for befolkningsvekst i Oslo Kommune, fra Statistisk sentralbyrå (SSB), tilsier at en forbedring av kollektivtilbudet er helt nødvendig for å dekke fremtidige behov. Denne oppgaven tar for seg mulige alternativer for en ny T-banestasjon i Homansbyen mellom de eksisterende stasjonene, Majorstuen og Nationaltheatret. Forutsetninger for å utarbeide en god stasjonsløsning til dagens trasé var at den skulle forbedre dekningsgraden, danne et godt kollektivt knutepunkt, ha høy verdiskaping og være fremtidsrettet. For å optimalisere alternativene har gruppen blitt inspirert av andre ledende byer innenfor kollektivtransport ved at de fremmer et miljøvennlig sentrum. Med tilgang på både heis, rampe og rulletrapp skulle også alle brukergrupper inkluderes slik at et mer miljøvennlig bysentrum passer for alle. Oppgaven har benyttet seg av en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode med litteraturstudie, samt prosjektering og vurdering av egne alternativer. Det er utarbeidet fem alternative løsninger på problemstillingen, hvor det konkluderes med en anbefalt løsning. Som et resultat av sporprosjekteringen vil alternativet oppnå den høyeste hastigheten med 60 km/t og i gjennomsnitt medføre 53 sekunder lengre reisetid mellom Majorstuen og Nationaltheatret.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleT-banestasjon i Homansbyenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal