Show simple item record

dc.contributor.advisorHjelseth, Eilif
dc.contributor.advisorPaciorek, Magda
dc.contributor.authorIgland, Håkon
dc.contributor.authorDahl, Jørgen
dc.contributor.authorBuene, Louise Benedikte Gjelseth
dc.contributor.authorPedersen, Marita Grundberg
dc.date.accessioned2023-06-01T07:06:07Z
dc.date.available2023-06-01T07:06:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069568
dc.description.abstractOppgavens formål har vært å utrede om modelloverføring mellom modelleringsprogrammet Autodesk Revit og analyseverktøyene Autodesk Robot og StruSoft FEM-Design kan utnyttes for å effektivisere prosjekteringsfasen i byggeprosjekter. De to analyseverktøyene har blitt sammenliknet for å undersøke hvilket som egner seg best for overføring av bygningsmodell til og fra Autodesk Revit. Utfordringer og muligheter knyttet til overføringen er blitt kartlagt ved hjelp av testing. Resultatene er drøftet og brukt til å utarbeide anbefalt fremgangsmåte. Funksjonen for modelloverføring i Autodesk Revit fungerer, men det oppstår utfordringer ved endringer og oppdateringer. Metoden for modelloverføring må derfor vurderes for hvert prosjekt og bruker må inneha tilstrekkelig kompetanse angående programvarene og utfordringene ved overføringen. Kombinert vil problemstillingene utgjøre en helhet som bygger bro mellom arbeidsprosess og programvare. Det er åpenbart at det må investeres i ny teknologi eller endrede arbeidsprosesser i byggenæringen. Avslutningsvis er det utarbeidet instruksjonsvideoer, basert på anbefalt fremgangsmåte, samt en forbedringsliste til programvarene.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleEffektivisering av dagens arbeidsprosess - Modelloverføring mellom BIM-verktøyet Revit og konstruksjonsanalyseprogramen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal