Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTessem, Siri
dc.contributor.advisorFeiring, Marte
dc.contributor.authorApelman, Anna
dc.date.accessioned2023-04-03T13:34:48Z
dc.date.available2023-04-03T13:34:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3061876
dc.description.abstractBakgrunn Kunnskapstranslasjon handler om å minimere “Kunnskap-praksis gapet». Utfra voksende evidens om at høyintensiv gangtrening i rehabilitering etter slag er anbefalt, men ikke fullt implementert i praksis i Norge, ble formål for kunnskapstranslasjon i dette prosjektet den kunnskapsbaserte intervensjonen, HITS (høyintensiv variert, gangtrening for slagpasienter).  Hensikt Masterstudiens hensikt er å studere helsepersonells erfaringer med en implementeringsprosess der K2A brukes som modell for kunnskapstranslasjon. Forskningsspørsmålet for denne studien er: Hvilke erfaringer har helsepersonell med implementeringen av høyintensiv gangtrening hos slagpasienter, ved hjelp av verktøy for kunnskapstranslasjon, K2A? Teoretisk grunnlag Studiens teoretiske forankring er knyttet til tre ulike perspektiv, kunnskapstranslasjon og gapet mellom forskning og praksis, profesjoners kunnskapsbase hos helsepersonell i relasjon til kunnskapsbasert praksis, kunnskapsutvikling sett i et feministisk perspektiv. Metode Studien har et kvalitativt perspektiv der metoden er intervju, designet er fokusgruppe og analysen er tematisk analyse ifølge Braun and Clark (Braun and Clarke 2006). Funn Studien viser på at det er viktig med struktur, ledelse og resultatfokusering i en implementeringsprosess, samt at K2A har bidratt til forståelse av prosessen. Funn i studien viser videre at implementeringen av HITS, har foregått i interaksjon mellom teori og praksis. Et av funnene i studien var at den praktiske og erfaringsbaserte kunnskapen ble videreutviklet. Videre viser funn i studien på at det er viktig med inter- og intra-aksjon for et vellykket resultat i treningsmetoden HITS. Konklusjon Studien viser at K2A modellen fungerer i praksis og at den har vært nyttig for implementeringsprosjektet, under forutsetning at det finnes noen som leder og samspiller med de som skal implementere den nye kunnskapen samt at resultat, trygghet og intra-aktion er viktige deler i en implementeringsprosess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSlagpasienteren_US
dc.subjectHelsepersonellen_US
dc.subjectKunnskapstranslasjonen_US
dc.subjectHøy intensiv gangtrening for slagpasienteren_US
dc.subjectSamskapingen_US
dc.titleHelsepersonells erfaringer med K2A som kunnskapstranslasjonsverktøy i forbindelse med implementering av høyintensiv gangtrening for slagpasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel