Show simple item record

dc.contributor.advisorLegard, Sveinung
dc.contributor.authorNybakk, Dima
dc.contributor.authorGrilauskaite, Saule
dc.date.accessioned2023-01-23T14:15:53Z
dc.date.available2023-01-23T14:15:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3045427
dc.description.abstractTøyen Torgforening er en ideell organisasjon som ble stiftet i 2018. Foreningen består av fire ulike grupperinger av aktører på Tøyen: gårdeiere, bydelen, leietakere på torget og beboere. Målet med en slik sammensetning er representasjon av de mangfoldige interesser og ulikheter på torget. Visjonen bak foreningen var å skape et levende og inkluderende torg, som skulle øke omdømmet på torget gjennom et godt og tett samarbeid mellom involverte aktører. Prosjektet Tøyen Torgforening er et formelt forsøk på samskaping som foregår innenfor rammene av områdeløftet i Bydel Gamle Oslo. På bakgrunn av de komplekse problemene som samfunnet til stadig står overfor, stilles det høyere krav til det offentlige, selv om ressursene er begrenset. En samskapende tilnærming kan være et forsøk på å løse komplekse samfunnsforhold. Denne måten å utvikle et bytorg på er derimot ikke for alle. Et utvalg av aktører anser det som en god måte å bli hørt på, mens andre opplever det som en hindring og unødvendig tidsforbruk. Med dette i tankene er det derfor et behov for å studere nærmere og tydeliggjøre ytterligere de fremmende og hemmende faktorer som foreligger ved en samskapingsprosess. Samskapingsprosesser med tilhørende faser: initieringsfasen, designfasen, implementeringsfasen og evalueringsfasen, utgjør den teoretiske rammen for studien. Med utgangspunkt i samskapingsprosjektet på Tøyen Torg, ønsker vi med dette å undersøke følgende problemstilling: Hvilke faktorer fremmer og hemmer samskapingsprosesser i byrom? En slik måte å samarbeide på vil ikke være den siste i norsk sammenheng. Det er derfor viktig å skape høyere grad av bevissthet, rundt hvilke fordeler og fallgruver som kan foreligge i andre samskapingsprosesser i andre byrom. Studien vil med dette også reflektere over hvilke av våre funn som kan tenkes å være overførbare til samskapingsprosesser andre steder. I denne casestudien er dataene hentet gjennom kvalitative intervjuer av de fire ovennevnte aktørgruppene på torget. Våre funn viser at selv om det forelå styrke i foreningen i form av representativitet på torget, så var det likevel utfordrende å samle aktørene rundt en felles problemstilling, grunnet de motstridende interessene. I praksis ble kostnaden ansett til å være stor i forhold til gevinsten for et utvalg aktører. Samarbeidet var også preget av manglende tillit og fravær av engasjement, noe som samlet sett utgjorde hemmende faktorer for samskapingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSamskapingen_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectSamskapingsprosesseren_US
dc.subjectByromen_US
dc.titleSamskaping på Tøyen Torg - En casestudie av samskapingsprosesser i offentlig byromen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record