Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPeretz, Adrian
dc.contributor.authorMosand, Markus
dc.contributor.authorEdo, Liv Zeinab Lyster
dc.date.accessioned2022-11-08T14:44:05Z
dc.date.available2022-11-08T14:44:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030719
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg norske motebedrifter og deres internasjonaliseringsprosess. Den norske motebransjen presterer dårligst i Skandinavia (Statista, 2021). I tillegg lykkes svært få selskaper med å etablere seg internasjonalt uavhengig av bransje (Stadler, Mayer og Hautz, 2015). Et interessant funn i forhold til norsk eksport er at den norske eksporten av klær og tekstil økte med 6,5% i 2019, mens den totale norske eksporten falt med 15% i samme periode. Den norske moteindustrien hadde i tillegg omsetningsrekord på 935.339.000 kr. i 2020 (Ekspertintervju, 2022). Selv om det ut ifra forskning ser ut til at få bedrifter lykkes med å etablere seg internasjonalt, finnes det klare teoretiske rammeverk som kan bidra til internasjonal suksess. Gjennom en flercasestudie har vi samlet inn data fra åtte norske motebedrifter gjennom semistrukturerte intervjuer. Formålet med denne studien er å skape en forståelse av hvordan norske motebedrifter etablerer seg i utenlandske markeder. Studien tar utgangspunkt i sentral teori som omhandler bedrifters internasjonaliseringsprosess, og besvarer følgende problemstilling: “I hvilken grad følger norske motebedrifter det gjeldende teoretiske rammeverket, når de etablerer seg utenfor landegrensen?” For å besvare oppgavens problemstilling, har vi basert studien på fem ulike forskningsspørsmål som omhandler norske motebedrifters motivasjon, inngangsmodus, markedsseleksjon, nettverk og kritiske suksessfaktorer. Studien indikerer at motebedriftene i stor grad følger det gjeldende teoretiske rammeverket vedrørende en proaktiv tilnærming, inngangsmodus og nettverk. Derimot følger de i mindre grad rammeverket som omhandler markedsseleksjon. Vi mener at studien gir en god pekepinn på hvordan norske motebedrifter etablerer seg internasjonalt. Imidlertid ønsker vi å oppfordre til videre forskning på området.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectInternasjonaliseringen_US
dc.subjectMotebedrifteren_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectnngangsmodusen_US
dc.subjectNettverksteorien_US
dc.subjectMarkedsseleksjonen_US
dc.subjectKritiske suksessfaktoreren_US
dc.titleHvordan etablerer norske motebedrifter seg internasjonalt?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel