Show simple item record

dc.contributor.advisorHarsløf, Ivan
dc.contributor.authorAli-Meringdal, Sahra
dc.date.accessioned2022-10-06T08:11:28Z
dc.date.available2022-10-06T08:11:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024193
dc.description.abstractNår denne oppgaven avsluttes, har koronapandemien eksistert i over to år. Derfor ble det aktuelt å velge et tema som omhandlet koronapandemien. Tema for oppgaven er innvirkninger pandemien har hatt på hjelpetrengende familier i barnevernstjenesten og ansatte som jobber med familiene. Temaet er dagsaktuelt da en pandemi er noe unikt og en krise utenom det vanlige. Det er derfor interessant å utforske hvordan pandemien har påvirket allerede sårbare grupper. Oppgaven er todelt hvor formålet er å utforske problemstillingen: «Hvilke faktorer opplever ansatte i barnevernstjenesten at pandemien har spilt inn på familiene? Hvordan har det vært for barnevernsansatte å jobbe med sårbare familier under pandemien?» Oppgaven baserer seg på kvalitativ tilnærming hvor det er foretatt dybdeintervju med fem barnevernsansatte i to forskjellige kommuner. I oppgaven er det brukt Braun og Clarks tematiske analyse. Hovedinntrykkene fra intervjuene gir et bilde av at familier blir påvirket i ulik grad av pandemien, både positiv og negativt. Slik noen forskningsdeltakere beskrev har noen familier fått mindre stress, og mer tid og ro sammen under pandemien. Det har gitt noen familier bedre samspill og en god familiedynamikk. Det er samtidig en del familier som er under oppfølging av barnevernstjenesten som opplevde pandemien som utfordrende. En av grunnene er at det ble krevende å kombinere hjemmeskole og hjemmekontor. Konflikter kunne raskere oppstå i familier og spesielt i familier som bor trangt. En hardt rammet del av familiene er ungdommene. De skal utvikle seg gjennom å utfolde seg på flere arenaer, hvor fritidsaktivitet og andre tilbud er viktig for utvikling. Restriksjonene under pandemien bidro til å begrense tilgangen på slike tilbud og den viktige sosiale kontakten med andre. De ansatte opplevde også positive og negative sider ved pandemien. De som jobber i tiltaksteam opplevde i større grad økt arbeidsro og mindre stress. Mens de som jobbet med undersøkelse opplevde økt arbeidspress og tidspress. Restriksjonene som fulgte av pandemien påvirket også de ansatte ved at det ble krevende å få gjennomført lovpålagte oppgaver. Dette gir grunn til tro at det er tapere og vinnere av pandemien. Noen fikk det bedre som familie mens andre opplevde en forverring. Det samme oppleves om de ansatte som jobbet med familiene. Noen fikk en bedre arbeidshverdag mens andre opplevde utfordringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFamilieren_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectKoronapandemienen_US
dc.subjectBarneverneten_US
dc.subjectSosiale aspekteren_US
dc.titlePandemiens innvirkninger på hjelpetrengende familier i barnevernstjenesten og barnevernsansattes arbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record