Show simple item record

dc.contributor.advisorTobiassen, Anita Ellen
dc.contributor.authorNordstrand Holmbakken, Linn
dc.contributor.authorBringsverd, Anne Sophie
dc.date.accessioned2022-10-05T09:39:47Z
dc.date.available2022-10-05T09:39:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3023988
dc.description.abstractStudien undersøker problemstillingen «Hvordan benytter katapult-senteret Future Materials delingsøkonomi i business to business (B2B) relasjoner for å fremme bærekraftig innovasjon?» Det er brukt kvalitativ metode for å besvare problemstillingen, i form av et eksplorativt casedesign. Hovedkilden til data er åtte semi-strukturerte intervjuer med informanter som er eller har vært tilknyttet Future Materials. Det er supplert med sekundærdata i form av rapporter og Power-Point presentasjoner. Eksisterende litteratur om delingsøkonomi og bærekraftig innovasjon danner det teoretiske grunnlaget og blir brukt til å diskutere egne empiriske funn. Katapult-senteret Future Materials er et resultat av offentlig politikk, hvor målet er å fremme bærekraftig innovasjon ved å benytte ressursdeling. Ettersom delingsøkonomi i B2B relasjoner er en relativt ny forretningsmodell finnes det begrenset med forskning på området. Det er derfor interessant å undersøke hvordan delingsøkonomi i B2B relasjoner kan benyttes til å fremme bærekraftig innovasjon. Studiens funn viser hvordan katapult-senteret Future Materials benytter ressursdeling innenfor B2B relasjoner. Administrasjonen i Future Materials sin rolle som koblingsagent innebærer å koble små og mellomstore bedrifter (SMB) sammen med deres samarbeidspartnere. Funnene viser at hovedoppgavene til administrasjonen som koblingsagent er å løse SMB-enes informasjonsproblem og tilrettelegge for deling av ressurser. Funn viser at samarbeidspartnernes viktigste insentiver til å være tilknyttet katapult-senteret er tilgang til flere kunder og mulighet for å søke om finansiell støtte til kompetanseutvikling og oppgradering av testfasiliteter. Et interessant funn er at dette bidrar til at samarbeidspartnerne kan beholde ansatte med spisskompetanse. Funnene viser at SMB-enes viktigste insentiver er mulighet for finansiell støtte og tilgang til ressurser. Bærekraftige innovasjoner blir fremmet på to måter, i form av ressursdeling og rådgivning. Det viser seg imidlertid at det ikke eksisterer noen krav til bærekraft i SMB-ens prosjekt for å motta tilbud fra Future Materials.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDelingsøkonomien_US
dc.subjectSirkulærøkonomien_US
dc.subjectFuture materialsen_US
dc.subjectBærekraftig innovasjonen_US
dc.titleInnovasjonsfremmede og bærekraftig ressursdeling mellom bedrifter (B2B). En eksplorativ casestudie av katapult-senteret Future Materialsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record