Show simple item record

dc.contributor.advisorRøthing, Åse
dc.contributor.authorBovoll, June
dc.date.accessioned2022-09-23T08:49:22Z
dc.date.available2022-09-23T08:49:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020845
dc.description.abstractDenne masteroppgaven innen barnevern undersøker og drøfter unge jenters erfaringer med at intime bilder er tatt, sendt og blir spredt uten samtykke. Konsekvensene av dette og jentenes erfaringer løftes frem. Sentrale fokus er hva som fikk jentene til å sende bilder av seg selv og utforske seksuelt på nett. Oppgaven undersøker hvor grenser for frivillighet går og hvilke konsekvenser dette har fått for jentene? Hvilke former for hjelp er det behov for? Oppgavens problemstilling er: Hvilke erfaringer har unge jenter med intime bilder som har blir tatt, sendt eller spredt uten samtykke og hvilke konsekvenser har dette fått for jentene? Hovedmålet med undersøkelsen er at jeg ønsker å øke bevissthet omkring konsekvensene av at intime bilder blir tatt, sendt eller spredt uten samtykke, og årsakene og motivasjonen til å sende intime bilder og utforske på nett. Ved å bevisstgjøre konsekvensene bildedeling og seksuell utforskning kan få for unge jenter, og studere årsakene kan en bedre hjelpe barn og unge til å unngå å ha negative erfaringer med seksuell utforskning på nett. Som teorigrunnlag har jeg utforsket bildebaserte overgrep på nett, motivasjon og konsekvenstenking, og anvendt begrepene stigma og skam. Kvalitativ metode er anvendt med semi-strukturerte tilbakeskuende intervjuer. Det empiriske materialet består av individuelle intervjuer med fem informanter, som har hatt en negativ erfaring med intime bilder som har blir tatt, sendt eller spredt. Tematisk analysen av datamaterialet viser at disse temaene er komplekse, og at det foreligger en prosess når bildene blir tatt og sendt. Opplevelsene har påvirket jentene ulikt, og i hvilken grad de erfarte at det var frivillig at bildene ble tatt, sendt eller spredt var også varierende. Det er viktig med målrettet hjelp og primærforebyggende tiltak, særlig i form av informasjonsarbeid og kunnskapsspredning for å begrense eventuelle konsekvenser som kan oppstå etter at intime bilder blir tatt, sendt eller spredt uten samtykke.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIntime bilderen_US
dc.subjectOvergrepen_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectKonsekvenseren_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectTverrfaglig samarbeiden_US
dc.title"Det var spennende, før det ble alvorlig" Unge jenters erfaringer med intime bilder som har blitt tatt, sendt eller spredt på nett uten samtykke, og konsekvenser dette har hatten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record