Show simple item record

dc.contributor.advisorChristoffersen, Hanne
dc.contributor.authorRasmussen, Jeanett Huseth
dc.date.accessioned2022-09-23T08:39:25Z
dc.date.available2022-09-23T08:39:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020837
dc.description.abstractIntroduksjon: Denne studien handler om barnevernsansattes møte med foreldrekonfliktsaker. Innen forskningen hevdes det at det foreligger et juridisk grenseland mellom barnevernloven og barneloven. Videre hevdes det at saksbehandlere som arbeider med foreldrekonfliktsaker opplever at dette som utfordrende, dette på bakgrunn av tidspress, samarbeid og motstridende sannheter. Jeg ønsker å bidra til å få mer kunnskap om barnevernsfaglig arbeid med foreldrekonflikter, ut ifra saksbehandlerens ståsted. Formål: Å få økt kunnskap om hvordan foreldrekonflikter kan prege barneverntjenestens arbeid, og hvordan saksbehandlere som er ansatt i barneverntjenesten opplever å møte saker hvor foreldrene er i konflikt. Med dette så ønsker jeg å få kunnskap om konflikter hvor konflikten er såpass alvorlig at det kan gå utover barnets omsorgssituasjon. Metode: Det ble gjennomført semistrukturerte intervju med til sammen fem informanter fra ulike barneverntjenester. Datamaterialet ble analysert ved bruk av en tematisk analyse, og fire hovedkategorier ble kodet frem. Funnene er diskutert i lys av blant annet konfliktteori og maktteori, og begreper som barnets beste. Resultater: Overordnet for mine funn var at saksbehandlerne kunne oppleve det som utfordrende å arbeide med foreldrekonflikter. Mye var på grunn av at det foreligger juridiske skjæringspunkt mellom barnevernloven og barneloven, og det kunne dermed foreligge en usikkerhet om hvilken rolle barneverntjenesten skulle innta, og at det kan foreligge en opplevelse av avmakt på grunnlag av dette. Videre så tilsier mine funn at foreldrekonfliktsakene er tidkrevende og utfordrende i form av at det er vanskelig for saksbehandleren å undersøke barnets omsorgssituasjon på grunn av motstridende sannheter og skyldfordeling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnevernstjenestenen_US
dc.subjectBarnets besteen_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectBarnevernlovenen_US
dc.subjectForeldrekonflikten_US
dc.subjectKonflikten_US
dc.subjectMakten_US
dc.subjectAvmakten_US
dc.titleBarnevernsansattes møte med foreldrekonflikteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record