Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThu Ilstad, Janne
dc.contributor.authorHornes, Marina
dc.date.accessioned2022-09-23T08:32:10Z
dc.date.available2022-09-23T08:32:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020830
dc.description.abstractMasteroppgaven undersøker og drøfter de ansatte i barneverntjenesten og skolen sine erfaringer med samarbeidet dem i mellom. Her vil taushetsplikten stå sentralt i drøftingen. Oppgaven ser på hvilke endringer som kan gjøres for at samarbeidet skal fungere bedre. Oppgavens problemstilling er: «Hvordan opplever ansatte i barneverntjenesten og skolen samarbeidet dem i mellom og hvilke forslag har de til endringer som kan forbedre samarbeidet?». Med følgende analytiske spørsmål: - Hvilke utfordringer peker de ansatte i barneverntjenesten og skolen på i forbindelse med samarbeidet dem i mellom? - Hva ser de ansatte i barneverntjenesten og skolen på som utfordrende med tanke på taushetsplikten og samarbeidet? - Hva kan gjøres annerledes, både fra skolen og barnevernets side, for at samarbeidet skal bli bedre? Hovedformålet med undersøkelsen er å utforske hvordan barneverntjenesten og skolen samarbeider, samt finne ut hvilke erfaringer de ansatte har med samarbeidet og hva de synes kan endres på slik at skolen og barnevernet får et bedre samarbeid. I denne oppgaven har jeg anvendt kvalitativ metode med semi-strukturerte intervjuer. Det empiriske materialet består av individuelle intervjuer med seks informanter. Informantene er tre ansatte i barneverntjenesten og tre ansatte på skolen. Her er det fokus på opplevelser, erfaringer, refleksjoner de forskjellige informantene har med samarbeidet. Analysen av datamaterialet viser at de ansatte opplever at samarbeidet kan være utfordrende, spesielt med tanke på taushetsplikten, men også med tanke på kunnskap om hverandres lovverk. De ansatte kommer også med en del forslag til hvilke endringer som kan gjøres for at samarbeidet skal fungere bedre. Jeg opplever at de ansatte er reflekterte i sin rolle og bevisst på hva som kan gjøre for at samarbeidet kan bli bedre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectBarnevernsinstitusjonen_US
dc.subjectTaushetsplikten_US
dc.subjectSkoleen_US
dc.titleSamarbeid mellom barnevern og skole - Ansattes erfaringer og forslag til endringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel