Show simple item record

dc.contributor.advisorYlvisaker, Signe
dc.contributor.authorNilsen, Kristin
dc.date.accessioned2022-09-23T08:07:18Z
dc.date.available2022-09-23T08:07:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020818
dc.description.abstractThe purpose of this study is to gain insights into how social workers work with adolescent mental health in child welfare institutions. I want to survey how the environmental therapeutic work undertaken in these institutions helps prevent, gain insights into and follow up the youths’ mental health. The study centers around the fact that adolescents in child welfare institutions face more mental health-related challenges than the general population. Research shows that the prevalence of mental disorders among this group is high, and many of these adolescents meet the criteria for several mental disorders. Therefore, the aim of the study was to investigate how social workers work with the mental health of young people as they carry out daily care. There is reason to believe that adults who practice daily care should follow up on mental health and can thus make a positive impact. Nevertheless, through my work experience, I have gained the impression that this is an ideal that may not always work in practice. The thesis is based on institutions with young people placed in pursuant to Section 4-12 Takeover of care by the Child Welfare Act. The theoretical basis is made up of previous research on adolescent mental health in institutions, as well as theory of environmental therapy as a working method and of the effect of living in a child welfare institution. A qualitative method has been used and four informants have been interviewed of which three work in institutions, and one is head of aftercare in a child welfare service. The task has a phenomenological approach. Mental health work in institutions is shown to be influenced by various elements. The main challenges that arise relate to resources in terms of time and availability, as well as employee competence. Furthermore, it seems that the relationship between youth and social worker is crucial for the opportunity to work with adolescent mental health. In addition, everything depends on the motivation of the youths.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få innblikk i hvordan sosialarbeidere arbeider med ungdommers psykiske helse på barneverninstitusjon. Jeg ønsker å undersøke hvordan det miljøterapeutiske arbeidet som drives på barneverninstitusjon skaper rom for å forebygge, kartlegge og følge opp den psykiske helsen til ungdommen. Utgangspunktet for studien er at ungdom på barneverninstitusjon har utfordringer knyttet til den psykiske helsen i større grad enn den generelle befolkningen. I tillegg viser forskning at forekomsten av psykiske lidelser blant denne gruppen er høy, og at mange ungdommer oppfyller kriteriet for flere psykiske lidelser. Målet har vært å undersøke hvordan sosialarbeiderne arbeider med ungdommenes psykiske helse, særlig gjennom miljøterapeutisk arbeid. Det er grunn til å tro at mennesker som utøver daglig omsorg også skal følge opp psykisk helse, og slik ha mulighet til å ha en positiv innvirkning. Likevel har jeg gjennom min arbeidserfaring fått inntrykk av at dette er et ønske i større grad enn hvordan det fungerer i praksis. Oppgaven baserer seg på ungdom som plasseres på institusjon etter Barnevernloven § 4-12 Omsorgsovertakelse. Det teoretiske grunnlaget er tidligere forskning om ungdoms psykiske helse på institusjon, samt teori om miljøterapi som arbeidsmetode og hvordan det påvirker ungdommen å bo på institusjon. Det er brukt kvalitativ metode og det er intervjuet fire informanter hvorav tre jobber på institusjon og en som fagleder for ettervern i en barneverntjeneste som også har erfaring fra institusjonsarbeid. Oppgaven har en fenomenologisk tilnærming. Studien viser at psykisk helsearbeid på institusjon viser seg å påvirkes av ulike forhold. Det kommer frem utfordringer som handler om ressurser i form av tid og tilgjengelighet, samt kompetanse hos de som jobber på institusjonene. Videre ser det ut til at relasjonen mellom ungdom og sosialarbeider er avgjørende for muligheten til å jobbe med tema. I tillegg avhenger muligheten for endringsarbeid av ungdommenes motivasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectMiljøterapien_US
dc.subjectBarnevernsinstitusjonen_US
dc.title"Jeg kan være en trygg voksen for de, sånn at de får en god dag, med mulighet for aktivitet og samtale hvis det skulle være noe". En kvalitativ studie av hvordan sosialarbeidere arbeider med den psykiske helsen til ungdom på barneverninstitusjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record