Show simple item record

dc.contributor.advisorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorGrimstad, Tonje Edvardsen
dc.date.accessioned2022-09-19T07:38:22Z
dc.date.available2022-09-19T07:38:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018693
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å undersøke på hvilken måte man kan tilrettelegge for at personer med fordøyelsessykdommer – som typisk har et svingende forløp - kan delta i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsinkludering er et populært tema innenfor det sosialfaglige feltet, og det er mye spennende forskning og utvikling knyttet til tematikken. Jeg opplever imidlertid at det er et kunnskapshull når det kommer til arbeidsinkludering hos personer med fordøyelsessykdommer som gjerne kjennetegnes med et svingende sykdomsbilde, fatigue (utmattelse) eller andre diffuse plager. Formålet er å identifisere hvilke tilretteleggingsbehov denne gruppen har, og hvordan man i dialog med NAV som hjelpeapparat kan komme frem til gode løsninger og støtteordninger. Siden tematikken i denne studien omhandler både arbeid og helserelaterte utfordringer har jeg benyttet to hovedteorier i denne studien som representerer hver av disse. Arbeidsinkluderingsperspektivene har sin opprinnelse i aktiv arbeidsmarkedspolitikk (ALMP), og tar for seg ulike måter å forstå arbeidsevnen til denne gruppen. ”The Shifting Perspectives Model of Chronic Illness” bidrar med en forståelsesramme for hvordan kroniske sykdommer arter seg, med fokus på både de friske og syke aspektene. Det er mye som tyder på at det ikke eksisterer støtteordninger for de som rammes av disse sykdommene. Funnene viser at personer med fordøyelsessykdommer opplever utfordringer i arbeidshverdagen som begrenser deres kapasitet til arbeidsutførelse. Det er flere faktorer som spiller inn, men det handler i hovedsak om manglende kunnskap og forståelse av sykdomsbildet hos både kollegaer, arbeidsgivere og i NAV. Andre faktorer omhandler ulike former for tilrettelegging på arbeidsplassen, som for eksempel relatert til fysiske utforminger, fleksibilitet og arbeidsfordeling. Inkludering av gruppen forutsetter at det iverksettes egnede tiltak som kan bidra til å løse disse utfordringene både på arbeidsplassen og i samarbeid med NAV.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectNAVen_US
dc.subjectArbeidsinkluderingen_US
dc.subjectSysselsettingen_US
dc.subjectKronisk sykdomen_US
dc.subjectTarmsykdomen_US
dc.subjectMyndiggjøringen_US
dc.subjectMarginaliseringen_US
dc.subjectArbeidsmarkedspolitikken_US
dc.subjectKvalitativ metodeen_US
dc.title“Friskhet og sykdom i samspill” - En kvalitativ studie av personer med fordøyelsessykdommer i møte med arbeidslivet og NAV.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record