Show simple item record

dc.contributor.advisorVabø, Agnete
dc.contributor.authorHussain, Javeria
dc.contributor.authorIqbal, Shanza
dc.date.accessioned2022-09-08T09:14:56Z
dc.date.available2022-09-08T09:14:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016529
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ser vi nærmere på fjernledelse som dagens ledelsesform og hva dette innebærer i praksis. Vi tar utgangspunkt i hvordan mellomledere opplever fjernledelse ved pålagt hjemmebasert fjernarbeid under koronapandemien med vekt på et kommunikasjons- og et relasjonsperspektiv. Oppgaven er basert på dybdeintervjuer med mellomledere fra utvalgte etater og bydeler i Oslo kommune. Studiens funn indikerer at digital kommunikasjon kan være utfordrende. Kommunikasjonsperspektivet står helt sentral ved utøvelsen av fjernledelse ved bevisst bruk av ulike digitale verktøy. Funnene i vår studie peker på viktigheten av lederens tilgjengelighet. Uformell kommunikasjon og dialog anses som en forutsetning for å oppnå effektiv kommunikasjon ved fjernledelse. Relasjonsbygging blir opplevd som en krevende prosess når kommunikasjon hovedsakelig skjer via digitale kanaler. For å etablere gode relasjoner viste informantene i denne studien til ulike ordninger. Eksempelvis innførte flere ledere jevnlige samtaler med hver enkelt medarbeider basert på deres individuelle forskjeller og behov. Funnene våre avdekker også at utstrakt bruk av hjemmekontor kan anses som utfordrende, siden det setter særlige krav til både ledere og medarbeidere når det gjelder å skille mellom privat liv og jobb. Under pandemien førte pålagt fjernledelse til en bratt læringskurve for mange ledere, fordi de måtte tilpasse seg den nye digitale tilværelsen og utøve sin lederrolle på en utradisjonell måte. Både et kommunikasjons- og relasjonsperspektiv må vektlegges ved fjernledelse fordi denne ledelsesformen fordrer mestring av en rekke oppgaver, som for eksempel digitalkommunikasjon, tilgjengelighet, oppfølgning, ivaretakelse, anerkjennelse og etableringen av tillitsfulle relasjoner. For å håndtere overgangen til pålagt hjemmekontor fremkommer det at lederne i denne studien har vært bevisst på å planlegge og strukturere arbeidsdagene på en tilfredsstillende måte slik at de kunne utøve sin lederfunksjon som mellomleder på best mulig måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFjernledelseen_US
dc.subjectMellomlederen_US
dc.subjectKoronapandemienen_US
dc.subjectKommunikasjonen_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectTilliten_US
dc.subjectHjemmekontoren_US
dc.titleFjernledelse – dagens ledelsesform En studie av hvordan mellomledere har opplevd fjernledelse under koronapandemienen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record