Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKopperud, Karoline
dc.contributor.authorAli, Nimatollah Rafiq
dc.contributor.authorKjenes, Preben
dc.date.accessioned2022-09-08T09:09:17Z
dc.date.available2022-09-08T09:09:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016526
dc.description.abstractVerdien av å fokusere på styrker i arbeidslivet får stadig mer oppmerksomhet, fordi egen styrkebruk kan føre til økt opplevelse av ens velvære, tilfredshet, og jobbengasjement. Imidlertid er tidligere forskning mangelfull når det kommer til mulige sammenhenger mellom ledere som bruker styrkene sine og medarbeidernes jobbengasjement. I denne studien undersøker vi derfor sammenhengen mellom ledernes styrkebruk og jobbengasjement hos medarbeidere. I tillegg blir det diskutert hvilken rolle egenskapen ydmykhet hos ledere har til den nevnte sammenhengen. Gjennom kvantitativ metode vil denne studien basere seg på et utvalg av 38 ledere og 591 medarbeidere fra ulike bedrifter i det norske arbeidslivet, som besvarte en individuell spørreundersøkelse over to måletidspunkter. Undersøkelsen viser at det ikke er noen direkte sammenheng mellom ledernes egen styrkebruk og medarbeiderengasjement. Imidlertid viser funnene at ledernes styrkebruk vil ha sammenheng med økt medarbeiderengasjement, dersom medarbeiderne samtidig opplever lederen sin som ydmyk. Denne studien har som hensikt å hjelpe organisasjoner og samfunnet i sin helhet til å få mer kunnskap om aktuelle utviklingstiltak.en_US
dc.description.abstractIn recent years, attention towards strength-based leadership and the value of focusing on strengths among organizations has been receiving more attention. Numerous studies have revealed the benefits of such an approach, where some have argued that one’s use of strengths can lead to increased well-being, and others have stated that it can also increase satisfaction and job commitment. However, research is deficient when it comes to the relationship between leaders’ strength use and its influence on their employees. In this study, we present theory and research that examines the relationship between a leader's use of strengths and work engagement among employees. Additionally, this study will also be examining the moderating role of leader humility in the mentioned context. Through the quantitative method, this study is based on a sample of 38 leaders and 591 employees from different companies in the Norwegian working life, who answered an individual questionnaire over two measurement times. The results indicate that there is no direct connection between leaders who use their strengths and employee engagement. However, findings show that among employees who experience their leader as humble, the leaders' use of strengths will increase employee work engagement. This study will help organizations and society to gain more knowledge about current development initiatives.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectStyrkebruken_US
dc.subjectMedarbeidereen_US
dc.subjectJobbengasjementen_US
dc.subjectYdmykheten_US
dc.subjectKvantitativ studieen_US
dc.titleStyrkebasert ledelse og medarbeiderengasjement: Betydningen av leders ydmykheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel