Show simple item record

dc.contributor.advisorRød, Anne
dc.contributor.authorTason, Gilbert
dc.contributor.authorStjernen, Ingrid Kolset
dc.date.accessioned2022-09-08T08:15:04Z
dc.date.available2022-09-08T08:15:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016489
dc.description.abstractSykefravær kan anses å være et samfunnsproblem, da fraværet koster det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner årlig (Hammernes, 2021). Barnehagesektoren sliter med stort sykefravær og jungelen av forskning på tiltak for å kunne redusere sykefraværet i virksomheten vil kunne oppleves vanskelig å navigere seg igjennom. Studien er gjennomført i samarbeid med Friskgården. Det empiriske utvalget i studien besto av dybdeintervju med barnehageledere i kommunale barnehager og en administrativ leder fra en kommune i Norge. Funnene i studien indikerer at barnehagelederne er relativt samstemte i hva som fungerer og ikke fungerer i deres virksomheter. De empiriske funnene i studien peker på at tilbakemeldingskultur og tilegning av praktisk kompetanse er viktige faktorer for å kunne lykkes med å forebygge sykefravær. Det teoretiske bidraget vedrørende barnehagelederes muligheter til å forebygge og redusere sykefraværet i egen virksomhet, er at det kan se ut til å være viktig å sette søkelys på å redusere mellommenneskelig risiko. Dette for å kunne skape økt grad av psykologisk trygghet blant medarbeidere. Videre synes tilrettelegging av økt praktisk kompetanse å være viktig. Funnene viser imidlertid at dersom barnehagelederne skal kunne lykkes med å forebygge og redusere sykefravær, må det nødvendige handlingsrommet være til stede.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSykefraværen_US
dc.subjectBarnehagesektoren_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectPsykologisk tryggheten_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectBarnehagelærereen_US
dc.title«Jeg vet bare at økende press på mennesker gjør noe med oss, dersom vi ikke håndterer det på en god måte» En kvalitativ studie om hvordan barnehageledere kan arbeide for å forebygge og redusere sykefravær i egen virksomheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record