Show simple item record

dc.contributor.advisorGürgens, Rikke Gjærum
dc.contributor.authorSteensgaard, Katinka
dc.date.accessioned2022-09-01T07:04:50Z
dc.date.available2022-09-01T07:04:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014874
dc.description.abstractDenne oppgaven har tittelen "BOIS", og tar for seg hva som kan være mulighetsrommet for opplevelsesskaping i en utforskning av maskulinitet gjennom dragkinguttrykket. Forskningen har foregått som arts-based research, med et blikk om at kunnskap kan skapes gjennom kunst. Prosjektets vitenskapsteoretiske forankring plasseres innenfor sosialkonstruktivismen. Empirien er hentet fra egen praksis som dragartist, og fra en case-studie i form av en workshoprekke. Målgruppen for prosjektet har vært kvinner som gjør dragkinguttrykket. Av teori benytter jeg meg av teori om drag som kunstform, performativitetsteori og teorier rundt hvordan kjønn og maskulinitet konstrueres. Slik ønsker jeg å belyse mulighetsrommet for opplevelsesskaping hos den som utøver dragkinguttrykket. Betegnelsen opplevelser slik det er brukt i oppgaven kan og forstås som estetiske erfaringer.en_US
dc.description.abstractThis master thesis goes by the title "BOIS". The thesis wishes to highlight what possibilities for experience-making exists within an exploration of masculinity through dragkinging. The theoretical survey can be placed within social constructivism. Methodologically and epistemologically this master thesis can be placed within an arts-based research- context. The empirical data is collected from my own artistic work as a dragartist, and from a case-study organized as a workshopseries. The target group for the project has been women that perform dragkinging. The theories used are about drag as an artform, performancetheory and how gender and masculinity can be constructed. In this way, I wish to highlight what possibilities lies for experience-making for a performer of the dragkingexpression. The term aesthetic experience can be used for the term experiences I use in this thesis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2022
dc.subjectDragen_US
dc.subjectSkeiven_US
dc.subjectMaskuliniteten_US
dc.subjectEstetikken_US
dc.subjectErfaringeren_US
dc.titleBOISen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record