Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGürgens, Rikke G.
dc.contributor.advisorHasmo, Anders
dc.contributor.authorNæss, Christina
dc.date.accessioned2022-09-01T06:58:03Z
dc.date.available2022-09-01T06:58:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014856
dc.description.abstractDenne masteroppgaven henvender seg til pedagoger og andre som jobber med ungdom, spesielt innen drama og teater, men også generelt i dannelses- og utdannelsessammenhenger. Hensikten med studien er å undersøke hvordan bearbeiding av en scenetekst kan ta utgangspunkt i de deltakende ungdommene, og gjøres på deres premisser. Det er prosessen som studeres, der fremgangsmåter og arbeidsmetoder ble valgt ut ifra ønsket om å fremme ungdommers stemme og autonomi. En todelt problemstilling dannet utgangspunktet: Hvordan bearbeide manus på ungdommers premisser, og hvilke muligheter ligger i arbeidet mot en DUS-forestilling? Studien fant sted under Covid 19-pandemien, og som følge av dette resulterte ikke prosjektet i en forestilling. Desto mer fremtredende ble betydningen av prosessen og deltakelsen for de involverte. Gjennom kvalitative forskningsmetoder og et fortolkende forskningsteoretisk ståsted søker jeg sammen med deltakerne å utforske dannelsesprosesser, og improvisatoriske teaterprosesser, der kroppen og hodet må være likestilt og deltakende for forståelsen i arbeidet. Med en hermeneutisk, fenomenologisk forståelseshorisont og bevissthet på egen subjektivitet i forskningen ses de praktiske erfaringene progressivt i lys av valgte teoretiske perspektiver og vice versa.en_US
dc.description.abstractThis master thesis is aimed at pedagogues and others working with youth, especially within drama and theatre, but also generally in educational and self-development contexts. The purpose of the study is to examine how to adapt a theatre script focusing on the participative youths and creating it on their premises. The process is the focal point of the study, and the choice of approaches and working methods were led by the desire to promote the youths’ voices and autonomy. The project had the following research question: How to adapt a theatre script on the youths’ premises, and what are the possibilities within the work towards a DUS-performance? The project took place under the Covid 19-pandemic, and therefore did not result in a performance. The significance and value of taking part in the process therefore appeared even more prominent. Through qualitative research methods and an interpretive scientific position, I seek together with the participants an exploration of educational processes, and improvisational theatre processes where the body and mind must be equally participative for understanding the work. With a hermeneutic phenomenological horizon of understanding and awareness of one’s subjectivity in research, the practical experiences are to progressively be seen in the light of the chosen theoretical perspectives and vice versa.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2022
dc.subjectPedagogikken_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectTeaterprosesseren_US
dc.subjectImprovisasjonen_US
dc.titleKill your darlings: Om et forestillingsarbeid med ungdom i fokus - forringet av pandemien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel