Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRønning, Per Ola
dc.contributor.authorRaviraj, Akshea
dc.contributor.authorVik, Mathilde
dc.date.accessioned2022-06-21T07:08:22Z
dc.date.available2022-06-21T07:08:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999716
dc.description.abstractDe siste hundre årene ble store mengder ammunisjon dumpet på havbunnen, men vi vet lite om påvirkningen dette har på livet i havet. Analyse av eksplosiver i marin biota kan bidra til økt kunnskap deres påvirkning på marine systemer, og om de når mennesker gjennom matveien. FFI hadde en metode for opparbeiding av biologisk materiale for analyse av eksplosiver på UHPLC-MS, som viste seg å være tidkrevende og tungvint. Oppgavens hensikt var å videreutvikle og optimalisere FFIs metode, med mål om å korte ned på opparbeidingstid uten å redusere utbyttet. Det var også behov for å inkludere to eksplosiver, ETN og pikrinsyre, i FFIs eksisterende analysemetode. Det ble utviklet hurtigere metoder som ble benyttet til ulike optimaliseringsforsøk. Til slutt ble endelig metode utviklet. Den endelige metoden hadde en betydelig reduksjon i tids- og løsemiddelbruk, noe som resulterte i en kostnadsbesparelse på -89 %. Kapasiteten til opparbeidingsmetoden økte med 300 % for én gjennomgang. Gjenfinning av eksplosivene TNT, ISO TNT, ETN og PETN økte betydelig, der den største endringen var på 40 %. De resterende eksplosivene hadde relativt lik gjenfinning som original metode. Analysen viste god presisjon og riktighet, godt innenfor kravene på samt lave deteksjonsgrenser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectEksplosiveren_US
dc.subjectOptimaliseringen_US
dc.subjectBiologisk materialeen_US
dc.titleEksplosivanalyse av marin biota – metodeutvikling og optimaliseringen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel