Show simple item record

dc.contributor.advisorLødemel, Ivar
dc.contributor.authorNordal, Anne Berit Hippe
dc.date.accessioned2022-03-09T11:55:21Z
dc.date.available2022-03-09T11:55:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2984004
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å diskutere arbeidsaktivering i lys av sosialt medborgerskap. Casen jeg skal studere er Kvalifiseringsprogrammet fra 2007, et arbeidsrettet aktiveringsprogram for sosialhjelpsmottakere. Med påstand om nye rettigheter, økt inkludering og deltakelse i samfunnslivet, tok programmets intensjoner sosialhjelpsmottakernes medborgerskap på alvor. Jeg ønsker å kritisk vurdere om data matcher intensjonene. Oppgavens problemstilling er Hvordan kan Kvalifiseringsprogrammet fungere som en mulighet for, eller en barriere mot sosialt medborgerskap? Jeg har gjennomført en litteraturstudie basert på publisert forskning, og forskningen er innhentet ved hjelp av systematiske søk i utvalgte databaser, i tillegg til snøball-metoden. Jeg har brukt to typer forskningsdata i oppgaven: kvalitative forskningsartikler og evaluerings- og effektstudier. Artiklene er tematisk analysert, fra studiene har jeg dratt ut funn som jeg har vurdert relevante for problemstillingen. Funnene fra forskningen peker på det jeg omtaler som fire spenningsfelt i Kvalifiseringsprogrammet. Første spenningsfelt, «Treffsikkerhet eller fløteskumming», sikter til de skjønnsbaserte inngangsvilkårene, og hvilken betydning disse har for rekrutteringspraksisen. Videre omhandler både «Rimelig eller urimelig» og «Demokratisering eller styring», utformingen av Kvalifiseringsprogrammet som en velferdskontrakt. Disse diskuterer rimeligheten av deltakelse i arbeidsaktivering for en gruppe med mange hindringer mot arbeid, og hvordan programmets kontraktpreg kan gi rom for demokratisering av utforming, brukermedvirkning og myndiggjøring av deltakerne. Siste spenningsfelt, «Verdighet eller skam», diskuterer deltakernes subjektive opplevelser med programmet., hvorvidt denne gir en økt eller svekket følelse av anerkjennelse og verdighet. Kvalifiseringsprogrammet representerer nye muligheter, rettigheter og verdighet, men i mindre grad for sosialhjelpsmottakerne enn det som var tenkt. Programmet har gått fra å ha intensjoner om politisk handlekraft og inkludering, til å bli en arbeidsorientert tvangstrøye hvor evnen til arbeid er den mest avgjørende markøren for det sosiale medborgerskapet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSosialt medborgerskapen_US
dc.subjectSosialhjelpsmottakereen_US
dc.subjectArbeidsaktiveringen_US
dc.subjectKvalifiseringsprogrammeten_US
dc.titleArbeidsaktivering og sosialt medborgerskap - en litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record