Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHennum, Nicole
dc.contributor.authorYousaf, Tayyaba
dc.date.accessioned2022-03-09T11:30:58Z
dc.date.available2022-03-09T11:30:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983975
dc.description.abstractNAV er en sentral instans som jobber med mennesker som har psykiske lidelser eller psykiske helseutfordringer. Det gjelder også innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Noen innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn kan derimot oppleve psykisk helse som et tabubelagt tema, da dere forståelse om psykisk helse kan avvike fra den rådende forståelse i majoritetssamfunnet som de er en del av. Kunnskap om psykisk helse blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og hvilke forståelser som er rådende om normalitet og psykisk helse er derfor et viktig tema. Dette fordi at de ulike forståelsene kan påvirke samarbeid og relasjon mellom veileder og bruker på NAV. Når veiledere på NAV og brukere med ikke-vestlig bakgrunn kan ha ulike virkelighetsoppfatninger av normalitet og psykisk helse kan det oppstå misforståelser. det vil derfor være viktig å utforske de ulike forståelsene som vi kan ta for gitt. Hovedproblemstilling for min oppgave er: " Hvordan forstår NAV veiledere psykisk helse, normalitet og det ikke-vestlige i møte med innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som har psykiske helseutfordringer"? Oppgaven benytter kvalitativt intervju og bygger på et hermenutisk vitenskapsfilosofisk ståsted. Intervjuene baserer seg på individuelle intervjuer av syv informanter som er veileder på NAV og har erfaring i arbeid med innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som har psykiske lidelser eller psykiske helseutfordringer. Rekruttering av informantene fant sted gjennom en privat perosn som jeg kjente som jobbet på et NAV kontor i en storby. det ble gjennomført en kavlitativ tematisk analyse av intervjumaterialet. Studien viser til ulike forståelser av normalitet, psykisk helse og til det ikke-vestlige. De ulike forståelsene er med på å påvirke hvilket subjektposisjoner som brukere med ikke-vestlig bakgrunn befinner seg i. Det kan være "dne ikk-velfungerende", "den gale" og "den ikke-vestlige". De ulike forståelsene preger også makt og avamkaktsforholdet mellom bruker og veileder på NAV.en_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectInnvandrereen_US
dc.subjectNAVen_US
dc.subjectArbeidslinjenen_US
dc.subjectSubjektpersoneren_US
dc.subjectInnvandrere med ikke vestlig bakgrunnen_US
dc.title"Ikke-vestlig innvandrer med psykiske helseutfordringer" - normalitet, tabu eller galskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel