Show simple item record

dc.contributor.advisorJenssen, Dag
dc.contributor.authorHaaland, Thomas
dc.date.accessioned2022-03-04T12:31:53Z
dc.date.available2022-03-04T12:31:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983164
dc.description.abstractBakgrunn: Mange personer med utfordrende tilstandsbilder har også søsken. Søsken er våre lengstlevende relasjoner, hvor de sitter på en unik kunnskap om hverandre. Det vil være naturlig å anta at søsken kan spille en viktig og støttende rolle for hverandre. Samtidig vil søsken være sårbare om deres bror eller søster skulle utvikle psykiske lidelser, få en kronisk sykdom, utvikle et rusmisbruk eller utsette den andre for vold. Problemstillingen er; Hva vet vi om søsknenes rolle som pårørende og bidragsytere i familieterapien, og hvor pålitelig er det vi vet? Med denne oppgaven vil jeg prøve å gi en oversikt over dagens forskningsbilde på søskenpårørende. Hva vet vi egentlig om søskenpårørende, og hvor sikkert er det vi vet? Dette, er to spørsmål jeg vil forsøke å svare på i denne oppgaven. Metode: Det gjennomføres en litteraturstudie bestående av en kombinasjon av integrert- og semi-strukturert litteraturstudie. Det ble inkludert 31 vitenskapelige bidrag i tidsperioden fra 2010 til mai 2021. Disse har blitt sortert inn i fem ulike kategorier over tematikk forskningen er opptatt av. I analysen vil tre spørsmål besvares: 1) Hva slags tematikk er forskningen på søskenpårørende opptatt av? 2) Hvilke metoder benyttes, og hvilken betydning får metoden for studiets evne til å svare på egne forskningsspørsmål og hypoteser? 3) Om forskningen, gitt metodene som er brukt, sikker og pålitelig når det kommer til objektivitet, og ikke fremstår som partisk, eller forutinntatt? Resultater: De fem kategoriene er; søskenrelasjoners betydning, hvordan søsken og søskenrelasjonen påvirkes av å ha en søsken med et utfordrende tilstandsbilde, familiens og søskens egne strategier og til slutt hvordan familieterapi med søsken foregår. Det utvalgte materialet fremstår pålitelige, hvor de oppfyller metodekriteriene og følger vitenskapelige standarder. Konklusjon: Forskningsmengden på søskenpårørende fremstår som liten og det kan være vanskelig å si noe sikkert eller anslå effekter av ulike intervensjoner før vi får mer forskning på dette feltet. Det finnes få direkte beskrivelser i forskningen over hvordan søskenpårørende inkluderes i familieterapi når de har en søsken i behandling. Denne oppgaven har samlet et oversiktlig bilde over hvor vi står i dag, og gir leseren en mulighet til en dypere forståelse av søskenpårørende.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFamilieterapien_US
dc.subjectPsykiske lidelseren_US
dc.subjectMental helseen_US
dc.subjectSøskenrelasjonen_US
dc.subjectGruppeterapien_US
dc.subjectSøskenen_US
dc.subjectSøskenlivsløpen_US
dc.titleSøsken i familieterapien. En vitenskapsteoretisk analyse av forskning på søsken som pårørende og bidragsyter i familieterapien.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record