Show simple item record

dc.contributor.advisorQureshi, Muhammad Azeem
dc.contributor.authorEspestøyl, Mariann
dc.contributor.authorHernes-Larsen, Tatiana
dc.date.accessioned2022-03-04T08:06:06Z
dc.date.available2022-03-04T08:06:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982975
dc.description.abstractBased on the court case analysis and expert interviews, we identify the key challenges in implementing international transfer price regulation in Norway, which relate to difficulties with the interpretation and application of the statutory wording in section 13-1 (1) of the tax act (Tax act, 1999, section13-1). We make the following observations: A fundamental issue is if the tax office can disclose contracts used to compare transfer prices when determining the arm’s length price or confidentiality restrictions prevail. Transactions used in the comparison cannot be completely comparable, the problem resides in lack of discretionary additional information on levels, industries, and risks. Necessary calculations, tax assessment and valuation cannot be made by using only database dumps and mathematical models. Disagreement on certain factors occurs considered when determining and application of the arm’s length range.en_US
dc.description.abstractBasert på rettssaksanalyse og ekspertintervjuer identifiserer vi de sentrale utfordringene ved implementering av internasjonal internprisregulering i Norge, som knytter seg til tolkning og anvendelse av lovteksten i skatteloven § 13-1 (1) (Skatteloven, 1999, §13-1). Vi gjør følgende observasjoner: En fundamental utfordring er taushetsbegrensninger og hvorvidt skattekontoret kan opplyse om kontrakter som ble brukt til sammenligning av internpriser ved fastsettelse av armlengdes pris. Det oppstår utfordringer ved manglende bruk av skjønnsbasert tilleggsinformasjon slik som nivåer, bransjer og risiko i transaksjoner som sammenlignes. Nødvendig beregninger og verdivurdering kan ikke anvendes ved kun database dumps og matematiske modeller. Det oppstår uenighet omkring valg og bruk av armlengdes intervall.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet – Oslo Metropolitan Universityen_US
dc.subjectInternational taxen_US
dc.subjectInternal pricingen_US
dc.subjectArms length priceen_US
dc.titleTransfer pricing methods in multinational enterprises - Identifying challenges to determine the arm’s length priceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record