Show simple item record

dc.contributor.advisorOnstad, Ragnhild Flittie
dc.contributor.advisorHaukland, Magne
dc.contributor.authorKirkbakk, Marianne Elgåen
dc.date.accessioned2022-02-25T10:08:02Z
dc.date.available2022-02-25T10:08:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981421
dc.description.abstractBakgrunn: Studien: Koronapandemien har aktualisert digitalisering av lærings- og mestringstilbud. Økt kunnskap om bruk av ny teknologi og nye læringsformer kan gi innsikt i hvordan dette bør anvendes i pasient- og pårørendeopplæring. Refleksjonsoppgaven: Koronapandemien har aktualisert digitale forskningsintervju, men det er stilt spørsmålstegn ved kvaliteten og det er indikert at å bygge tillit i digitale intervju krever ekstra innsats fra forskeren. Hensikt: Studien: Undersøke helsepersonells erfaringer med digitale lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten. Refleksjonsoppgaven: Undersøke hvilke faktorer som kan ha betydning for åpen og tillitsfull kommunikasjon i digitale intervju. Teoretisk forankring: Empowerment, helsefremmende arbeid. Metode: Studien: Semistrukturerte individuelle intervju og analyse ved systematisk tekstkondensering. Refleksjonsoppgaven: Litteraturstudie. Resultater: Studien: Analysen resulterte i tre kategorier: 1) Interaksjonsbegrensende, 2) Multiple roller må beherskes og 3) Det digitale som verdifullt supplement. Refleksjonsoppgaven: Analysen resulterte i fire tema: 1) Tekniske forutsetninger, 2) Kontekst, 3) Individuelle faktorer og tidligere relasjon og 4) Non-verbal kommunikasjon. Konklusjon: Studien: Gruppelederne erfarer digitale lærings- og mestringstilbud som interaksjonsbegrensende, sammenlignet med fysiske lærings- og mestringstilbud. Endrede premisser for interaksjon gir behov for tilpasninger i rollen som både gruppeleder og underviser. Gruppelederne anser digitale lærings- og mestringstilbud som et verdifullt supplement, da det kan øke pasienters og pårørendes tilgang til lærings- og mestringstilbud. Refleksjonsoppgaven: Multiple faktorer kan ha betydning for åpen og tillitsfull kommunikasjon i digitale intervju. Det er behov for mer forskning om hvilke faktorer som er av betydning for å bygge tillitsfull og åpen kommunikasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2021
dc.titleDigitale lærings- og mestringstilbud: gruppelederes erfaringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record