Show simple item record

dc.contributor.advisorNordhaug, Marita
dc.contributor.authorBerg, Kristin Louise
dc.date.accessioned2022-02-25T10:01:13Z
dc.date.available2022-02-25T10:01:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981417
dc.description.abstractBakgrunn: Artikkelen: Forståelse av egen sykepleieridentitet er viktig for bevisstgjøring av egen yrkespraksis, og praksiserfaringen i utdanningen er en sentral del av hvordan studentene utvikler seg som sykepleiere. Refleksjonsoppgaven: Gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene ga refleksjoner rundt betydningen av egen forforståelse, gruppedynamikk og forberedelser til fokusgruppene. Hensikt: Artikkelen: Å utforske sykepleierstudenters erfaringer med praksisstudienes betydning for utvikling av egen sykepleieridentitet. Refleksjonsoppgaven: Å reflektere over egne erfaringer, samt diskutere styrker og svakheter for validitet knyttet til planlegging og gjennomføring av fokusgruppeintervjuene. Teoretisk forankring: Artikkelen: Yrkesidentitet, veiledning. Refleksjonsoppgaven: Forforståelse, validitet, fokusgrupper. Metode: Artikkelen: Kvalitativt design med fokusgruppeintervjuer. Analysemetoden er Malteruds systematiske tekstkondensering. Refleksjonsoppgaven: En litteraturstudie. Resultater: Artikkelen: Studentens sykepleieridentitet påvirkes av forholdet mellom student og veileder i praksis, hvor veileder er et viktig forbilde. Studenten opplever også et misforhold mellom teori og praksis som er forvirrende for utviklingen av sin sykepleieridentitet. Refleksjonsoppgaven: Resultatene i refleksjonsoppgaven er delt inn i tre kategorier; gruppedynamikk, moderators rolle, og planlegging og forberedelse til fokusgrupper. Konklusjon: Artikkelen: Studentenes sykepleieridentitet formes både av det relasjonelle og rammebetingelser de opplever i praksis. For studentene er det viktig at veiledningskompetanse hos veileder prioriteres for å skape refleksjon over påvirkningen veileder har på studentenes utvikling som sykepleiere. Studentene bør også forberedes på innholdet og det opplevde misforholdet mellom teori og praksis. Refleksjonsoppgaven: Min manglende erfaring som moderator er en svakhet for validiteten i studien, men refleksjon over egen forforståelse og strukturert planlegging i forkant av fokusgruppene styrket studiens validitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2021
dc.titlePraksisstudienes betydning for utvikling av sykepleieridentiteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record