• Kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer og diskriminerende ytringer mot muslimer 

      Kasahara, Yuri; Liodden, Tone; Yazidi, Anis; Lid, Stian; Upreti, Ramesh; Abolpour Mofrad, Asieh; Nilsen, Anne Birgitta (Research report, 2022-04)
      I denne rapporten presenterer vi en studie hvor vi har kartlagt innholdet i og omfanget av ytringer av hatefull og diskriminerende karakter mot muslimer på norske sosiale medier. Studien er gjort på oppdrag fra Barne-, ...