Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrøvel, Roy
dc.contributor.authorNilsen, Anders Harlem
dc.date.accessioned2021-10-28T11:07:18Z
dc.date.available2021-10-28T11:07:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826270
dc.description.abstractDenne masteroppgaven forsøker å finne ut «Hvordan den norske journalistikken tilpasser seg oppblomstringen av e-sport og gaming?». Noen underspørsmål jeg har stilt er «hvordan oppstår nye mediekanaler og behov i forbindelse med e-sport?» og «hva har dette å si for journalistikken, er det bærekraftig eller er det en døgnflue?». Det er publisert overraskende lite teori om e-sport og journalistikk som et felles område, derfor har jeg brukt noe av det som finnes om både e-sport og journalistikk hver for seg, men også teori fra sport, retorikk, kommunikasjon, økonomi og sosiale medier/internett. Metodene som er brukt er kvalitative dybdeintervjuer, hvor jeg har intervjuet syv journalister/bransjefolk. En kvantitativ del hvor jeg har sett på bruken av ordet «e-sport» over tid i norske medier. Og til slutt en del hvor jeg har gjort en kvalitativ tekstanalyse av strategisk utvalgte artikler, som på hver sin måte representerer deler av e-sportdekningen. De overordnede resultatene viser at e-sport er sport og burde også dekkes som det. De viser også at e-sport blir dekket ekstremt mye mer i dag, enn det gjorde for noen år siden. Det har altså vært en kurve som har vokst relativt bratt. Det vises også at ulike redaksjoner gjør ulike grep for å prøve å nå flere enn kun de spesielt interesserte. Da spesielt gjennom forenkling av språk og sjargong, men også fornorskning. Det kom også tydelig frem blant mine intervjuobjekter at de har observert at en stor del av dekningen som har vært om e-sport, har fokusert på negative aspekter som vold, latskap eller andre stereotypiske ting om gaming. I tillegg til at det ofte har vært fokus på det økonomiske, altså at det er mye penger involvert i e-sport. Endringen i dekningen av e-sport, skyldes for det meste internett- og ungdomskultur. Det er ingen tvil om at internett er en ekstremt viktig del av den pågående endringen mellom e-sport og journalistikk. Man kan si at internett smelter sammen ulike medier og skaper nye informasjonsveier og kommunikasjonskanaler for mediesport, som er med på å skape en nærhet og tilgjengelighet. Men i all hovedsak er det fordi at den/de generasjonene som har vokst opp med e-sport og gaming, har og er med på å skape et behov for at dette må dekkes og derfor må den norske journalistikken gjøre tilpasninger deretter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectE-sporten_US
dc.subjectJournalistikken_US
dc.subjectGamingen_US
dc.subjectDekningen_US
dc.subjectUtviklingen_US
dc.subjectEndringen_US
dc.subjectSpråken_US
dc.titleHvordan tilpasser den norske journalistikken seg oppblomstringen av e-sport og gaming? En studie av tradisjonelle norske medier og hvordan de tilpasser seg det raskt voksende fenomenet e-sport.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel