Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorIlyas, Uzma
dc.date.accessioned2021-10-21T11:40:48Z
dc.date.available2021-10-21T11:40:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824489
dc.description.abstractDigitalisering er på full fart inn i alle deler av næringslivet. Innen revisjonsbransjen er dette tydelig i form av automatisering av manuelle prosesser og den økte datamengden hos revisjonsklientene. I tillegg viser forskningen at revisjonsbransjen er moden for større grad av automatisering i fremtiden. Målet med forskningen er å bidra til økt forståelse for hvilken innvirkning digitalisering i revisjon har på internasjonale revisjonsstandarder og om regulatoriske krav er til hinder for fornuftig automatisering innen revisjonsfaget. Ved bruk av kvalitativ metode og eksplorativt forskningsdesign har jeg gjennomført dybdeintervju med fire personer fra de største revisjonsselskapene i Norge, en person fra Riksrevisjonen og en fra revisjonskomiteen i Den Norske Revisorforening. Jeg har benyttet åpne spørsmål under intervjuene slik at intervjuobjektene kunne snakke fritt gjennom intervjuene. Undersøkelsen viser at revisjonsstandardene ikke legger noen begrensninger på bruk av automatiseringsteknologier. Bruk av automatiserte verktøy for å innhente revisjonsbevis, for eksempel datanalyser og metoder som processmining samt bruk av droner, er innenfor revisjonsstandardene dersom det bidrar til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Videre viser funn at standardsettingsorganer erkjenner utfordringen som bransjen indikerte og arbeider kontinuerlig med å tilpasse standardene til utviklingen i teknologien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRevisjonen_US
dc.subjectISA-standarderen_US
dc.subjectRegulatoriske utfordringeren_US
dc.subjectAutomatiseringen_US
dc.subjectAutomatisert revisjonen_US
dc.titleRegulatoriske utfordringer med automatisert revisjon. Er ISA-standardene tilpasset til å håndtere den teknologiske utviklingen i revisjonsfaget?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel