Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Nicolay B
dc.contributor.advisorNatland, Sidsel Therese
dc.contributor.authorKarlsson, Frida Karoline
dc.date.accessioned2021-10-19T11:40:30Z
dc.date.available2021-10-19T11:40:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823882
dc.description.abstractRusproblematikken rammer ikke kun den som er rusavhengig, men også alle menneskene rundt som er glad i og bryr seg om den avhengige. Samtidig kan menneskene i livet til den rusavhengige utgjøre en forskjell i veien til rusfrihet. Målet for oppgaven har vært å skape større forståelse for hvordan foreldre kan være en ressurs og hvilke behov de har gjennom ungdommens behandlingstid. Med dette som utgangspunkt har studien følgende problemstilling: Hvordan beskriver foreldre til ungdom i rusbehandling rollen som pårørenderessurs og hvilke forhold omkring behandlingen har betydning for at de kan mestre en slik rolle? Studien har et kvalitativt forskningsdesign med semistrukturert intervju som datainnsamlingsmetode. Utvalget består av åtte foreldre. To intervjuer ble gjennomført med både mor og far, de resterende fire intervjuene ble gjennomført med en mor eller en far. Alle har eller har hatt ungdom i rusbehandling. Kategoriene er dannet gjennom en temasentrert analyse. For videre tolkning og forståelse av materialet er teori om mestring, medvirkning og salutogenese brukt i samråd med tidligere forskning og en sirkulær forståelse. Analysen viser at foreldre er en ressurs når de er til stede for ungdommen uten å la fortiden definere samspillet. Foreldrene blir en bedre ressurs når de er opptatt av å vedkjenne seg og ta tak i de endringer som er nødvendige hos dem selv. For å være en ressurs må foreldre utvikle seg, gå videre og få det bedre med seg selv. Analysen viser at foreldrene har belastninger knyttet til å være pårørende. Dette medfører at de har ulike behov gjennom ungdommens behandlingstid. Funnene viser at foreldrene kan ha behov for hjelp til attribusjon som skaper større handlekraft. Informering i ulik form fremkommer som viktig for foreldrenes opplevelse av medvirkning, som igjen forsterker opplevelsen av begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Sosial støtte forstått som sosial- og symbolsk kapital er hyppig omtalt som grunnlag for mestring. Den symbolske kapitalen som oppstår i møte med andre pårørende viser seg å være spesielt viktig for foreldrene. Studien viser behandlingsstedets mulighet til å forsterke foreldres potensial for å være en god ressurs. Det fremkommer i studien at foreldre har delvis ulike behov. Det vil være viktig at behandlingsstedet åpner for foreldrenes medvirkning og tilpasser seg foreldres behov i samråd med foreldrene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectForeldreen_US
dc.subjectRessursen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectRusbehandlingen_US
dc.subjectFamilieterapien_US
dc.subjectSystemteorien_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.titleForeldre som ressurs i rusbehandlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record