Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNatland, Sidsel Therese
dc.contributor.authorJolma, Linda H S
dc.contributor.authorKjensbekk, Anne Lisbeth
dc.date.accessioned2021-10-19T11:33:52Z
dc.date.available2021-10-19T11:33:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823875
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie basert på semistrukturerte intervju hvor vi utforsker overgangen fra barnehage til skole fra foreldrenes perspektiv. Når vi møter foreldre i terapi, beskriver de ofte forskjellen på å være foreldre til et barnehagebarn og å være foreldre til et skolebarn. Studien har en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming, og vi har følgende problemstilling: Hvordan opplever foreldrene at familiesystemet og foreldrenes rolle endrer seg når barnet begynner på skolen? Studien har intervjuer fra åtte mødre hvis barn startet på skolen i august 2020. Det viser seg at respondentene har relativt likt syn på overgangen fra barnehage til skole når det gjelder samarbeid med, og informasjon fra skolen før barna starter på skolen i august. Vi ville høre om foreldrenes erfaringer og ressurser, samt å utforske om det var noen felles faktorer som gjorde at foreldrene mestret overgangen. Vi erfarte at foreldrene savnet mer informasjon om skolen før barnet startet på skolen, og foreldrene brukte sin egen erfaring fra barndommen og skolegangen når de forberedte barna på skolestart. Foreldrene har tillit til skolen, og er mer bekymret for barnas sosiale ferdigheter og venner enn de akademiske prestasjonene når barna går i 1. klasse. Foreldrene ønsker å være mer aktive i samarbeidet med skolen. Når et barn begynner på skolen, påvirker det hele familien, både individuelt, relasjonelt og kontekstuelt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSkolestarten_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectOvergang i et foreldreperspektiven_US
dc.subjectSamarbeid hjem-skoleen_US
dc.title"Når hun har det bra, vet jeg at vi har lykkes som foreldre" Hvordan opplever foreldrene sin rolle når barnet begynner på skolen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel