Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorEspestøyl, Andrea
dc.contributor.authorHenden, Amalie
dc.date.accessioned2021-10-18T12:06:46Z
dc.date.available2021-10-18T12:06:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823692
dc.description.abstractVi studerer endringen av den norske rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41. I 2019 ble den norske rentebegrensningsregelen utvidet fra intern rentebegrensning til å begrense fradrag for både interne og eksterne rentekostnader. I en teoretisk analyse utvider vi tidligere teoretiske modeller for optimal kapitalstruktur, og modellerer selskapers tilpasning til endringen av rentebegrensningsregelen. De teoretiske resultatene viser at selskap som får begrenset rentefradrag reduserer gjeldsandelene. I en empirisk analyse studerer vi effekten av endringen i rentebegrensningsregelen på kapitalstrukturen til norske selskap i konsern. Kvantitative data er mottatt fra Skatteetaten og er analysert ved å benytte en difference-in-differences-metode. Resultatene antyder en vellykket endring som viser at rentebegrensede selskap reduserer både total og ekstern gjeldsandel. En sammenligning av flernasjonale og helnorske selskapers respons på endringen indikerer at effekten er sterkere hos flernasjonale selskap.en_US
dc.description.abstractWe study the expansion of the Norwegian interest limitation rule in the Norwegian Tax Act § 6-41. In 2019 the Norwegian interest limitation rule was expanded from internal interest limitation to limit deductions for both internal and external interests. In a theoretical analysis we expand previous theoretical models for optimal capital structure, and model firms’ adaptations to the expansion of the interest limitation rule. The theoretical results show that firms with limited interest deductions will reduce their debt ratio. In an empirical analysis we study the impact of the expansion of the interest limitation rule on firms’ capital structure. Quantitative data received from the Norwegian Tax Administration are analyzed using a generalized difference-in-differences approach. The results suggest a successful change in which interest limited firms reduce both total and external debt ratios. A comparison of multinational and domestic firms’ response to the expansion shows that the expansion had a stronger impact on multinational firms.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRentebegrensningsregelenen_US
dc.subjectTynn kapitaliseringen_US
dc.subjectOverskuddsflyttingen_US
dc.subjectGjeldsflyttingen_US
dc.subjectDifference-in-differencesen_US
dc.subjectKapitalstrukturen_US
dc.titleDen norske rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41; En studie av regelendringens effekt på kapitalstrukturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record