Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBreunig, Karl Joachim
dc.contributor.authorSkjøtskift, Vilde
dc.contributor.authorSolli, Ida Hallingstad
dc.date.accessioned2021-10-18T10:43:50Z
dc.date.available2021-10-18T10:43:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823652
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har besvart problemstillingen om hvordan individuelle management konsulenter kan benytte toppidrettens og Forsvarets mentale teknikker for å prestere bedre i jobben, og hvilke andre forhold som de bør hensynta ved en overføring og bruk av disse mentale teknikker. Dette er besvart gjennom et eksplorerende forskningsdesign og ved hjelp av 16 kvalitative dybdeintervjuer med informantgruppene: toppidretten, Forsvaret og individuelle management konsulenter. Hovedfunn og konklusjonen av studiet er at individuelle management konsulenter i jobbsammenheng vil ha nytte av å ta i bruk toppidrettens og Forsvarets mentale teknikker som: målsetting, avspenning, visualisering, indre dialog, fokus/refokus og arbeidsoppgaver, og at dette kan bidra til bedre jobbprestasjoner. Før konsulentene beslutter hvordan de skal bruke teknikkene, bør det gjøres tilpasninger basert på vurderinger om status i dag, egne behov og egen personlighet. Dette er fordi det gir viktig innsikt og en bevisstgjøring om hvilke forbedringsområder som konsulenten har. Denne kunnskapen er dessuten med på å belyse hvilke mentale teknikker som bør vektlegges mest tid og oppmerksomhet, basert på identifiserte forbedringsområder. For å belyse problemstillingen i praksis har vi utarbeidet “prestasjonsguiden” med tilhørende praktisk case. Dette er en enkel modell som belyser andre forhold som påvirker prestasjoner, og dette er forhold som bør vurderes før de mentale teknikkene fra toppidretten og Forsvaret tilpasses og tas i bruk. Modellen viser også hvordan toppidrettens og Forsvarets mentale teknikker kan brukes av de individuelle management konsulentene.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to identify how individual management consultants can improve their performance by adapting mental techniques used by professional athletes and the Armed Forces, in addition to identifying other factors they have to consider when transferring and using these mental techniques. To answer the thesis we have used an exploratory research method and 16 qualitative in-depth interviews of the following informant groups: professional athletes, the Armed Forces and individual management consultants. The main findings and conclusion of this thesis is that individual consultants can benefit by adapting mental techniques used by professional athletes and the Armed Forces, such as: setting objectives, relaxation, visualization, inner dialogue, focus/refocus and work tasks. We argue that these techniques can improve the consultants' work performance. Before consultants decide how to use these techniques, adjustments should be made based on an evaluation on their current situation, needs and personality. This will provide them with important insight and awareness on which areas that can be improved. This knowledge also shed a light on which mental techniques that should be given the most time and attention, based on identified areas of improvement. To shed light on this thesis, we have created a “performance guide” including a practical case. This is a simple model that shows different factors that can impact a consultant's performance. These factors should therefore be considered before adjusting and using the mental techniques from professional athletes and the Armed Forces. The model also shows how the mental techniques can be adopted by individual management consultants.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMental treningen_US
dc.subjectMentale teknikkeren_US
dc.subjectPrestasjoneren_US
dc.subjectArbeidsprestasjoneren_US
dc.subjectManagement konsulenteren_US
dc.subjectToppidretten_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.titleHvordan prestere bedre med toppidrettens og Forsvarets mentale teknikker? En studie om hvordan mentale teknikker fra toppidretten og forsvaret kan benyttes av individuelle management konsulenter for å prestere bedre i jobben, og hvilke forhold som bør vurderes ved en slik overføring.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel