Show simple item record

dc.date.accessioned2021-09-24T14:02:02Z
dc.date.available2021-09-24T14:02:02Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781467
dc.description.abstractBakgrunn Hensikt med denne oppgåva er å undersøke fenomenet tvangssonding, og å reflektere rundt kva måtar sjukepleiar kan bruke omsorga sin treeining frå Kari Martinsen for å betre gjennomføringa. Problemstilling «Kan tvangssonding av ein ungdom med anorexia nervosa bli gjort med omsorg?» Metode Oppgåva er eit litteraturstudie. Det har blitt gjennomført manuelle søk for å få oversikt og teori knytt til emnet og eit systematisk litteratursøk for å få forskingsartiklar som kan vere til hjelp for å svare på problemstillinga. Det systematiske søket enda på seks artiklar, tre kvalitative, ein kvantitativ, ein litteraturgjennomgang og ein utvikling av retningslinjer. Resultat Samla vis funna at sjølv om tvangssonding blir opplevd som ubehageleg, ser dei fleste på det som nødvendig. Det er nyttig med individuell tilpassing og god erfaring hos personalet. Ein veit for lite om effekten sonding har på utfall, særleg langsiktig. Konklusjon Gjennom nok øving på prosedyra, samtale med pasient for å gje tilstrekkeleg informasjon og for relasjonsbygging kan sjukepleiar få den moralske innsikta av pasientopplevinga om gjer det mogleg å tilpasse sondingane til den enkelte pasient. Dette gjer det mogleg å gjennomføre sondingane med omsorg.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherOslo Metropolitan Universityen_US
dc.subjectSjukepleieen_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectAnorexia nervosaen_US
dc.subjectUngdommaren_US
dc.subjectUngdommeren_US
dc.subjectOmsorgen_US
dc.subjectTvangen_US
dc.subjectTvangssondingen_US
dc.subjectBacheloroppgaveen_US
dc.titleOmsorgsfull tvangen_US
dc.title.alternativeCaring coercitonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderKandidat 1017en_US
dc.source.pagenumber34en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record