Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen Olsen, Espen
dc.contributor.authorByqvist, Sofia M. Karolina
dc.date.accessioned2021-09-16T08:51:19Z
dc.date.available2021-09-16T08:51:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778504
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som formål å gjennom en kvalitativ tilnærming utforske samarbeidet ved lokalt initierte skolehageprosjekter. Problemstillingen er følgende; «Hvilken type samarbeid forekommer i skolehageprosjekter og hvilke muligheter og utfordringer har samarbeidet ført med seg?» Funnene speiles i problemstillingen gjennom to ledd. Den første delen undersøker hvilket samarbeid som forekommer i skolehageprosjektene. Den andre delen bidrar dels til å styrke de positive sidene av samarbeidet og dels til å rette søkelyset på de negative sidene og dermed hvordan samarbeidet kan forbedres. I denne sammenhengen må det understrekes at de samarbeidsformer som opptrer ikke representerer en idealmodell for hvordan samarbeid skal foregå. Denne tankegangen henger tett sammen med formålet med i dette forskningsprosjektet - å tydeliggjøre samarbeidet ved skolehageprosjekter og å styrke faktorer som er avgjørende for at samarbeidet skal bli så solid og egnet som mulig. Gjennom å koble det empiriske materialet opp mot eksisterende teori innen samarbeid, var min tanke å identifisere noen tydelige samarbeidsformer i skolehageprosjektene. Analysen avdekket tre samarbeidsformer knyttet til styring. Men det viste seg å være mer komplekst enn som så. Den noe snevre oppfatningen at samarbeid tilnærmet alltid skjer gjennom noen grad av styring og koordinering, viste seg å ikke være helt i samsvar med funnene som avdekkes i denne undersøkelsen. Fra analysen framtrådte ytterligere et aspekt – samskaping. Samskaping tar utgangspunkt i at alle aktørene er likestilte og kan ses som en kontrast til den tradisjonelle styringsmåten. Fra funnene i denne undersøkelsen kan man utlede at samarbeidsprosjektene består av et mangfold av aktører, når det kommer til blant annet antall, størrelse og samfunnnssektorer. Noen av hovedfunnene i undersøkelsen er at involveringen av offentlig sektor i noen tilfeller førte med seg byråkrati i form av unødvendig lange beslutningsprosesser. Ved ett tilfelle førte relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor til at førstnevnte deltaker ikke hadde nog lokalkunnskap. Et annet funn som ble avdekket var det manglende engasjementet og tilretteleggingen fra skolen. En av fordelene med samtlige samarbeidsformer i denne undersøkelsen er at man deler på ansvar og oppgaver, men også at man deler på gleden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectGovernanceen_US
dc.subjectSamstyringen_US
dc.subjectSamskapingen_US
dc.subjectLokalsamfunnsutviklingen_US
dc.subjectSkolehageprosjekten_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.titleSamarbeid ved lokalsamfunnsutvikling - en skapende eller en styrende prosess?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel