Show simple item record

dc.contributor.advisorRosen, Guri
dc.contributor.authorRampoti, Chrysanthi
dc.date.accessioned2021-09-15T11:44:12Z
dc.date.available2021-09-15T11:44:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777409
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er kommunikasjon som virkemiddel i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Det er benyttet en kvalitativ casestudie av klimasamarbeidet mellom Oslo kommune og byens næringsliv gjennom Næring for klima-nettverket for å gjennomføre klimastrategiens målsetninger. Dette fører til følgende problemstilling: Hvordan brukes kommunikasjon som virkemiddel i nettverket Næring for klima? Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan kommunikasjon brukes som virkemiddel i samarbeidet mellom de involverte aktørene i Oslo strategien mot klimaendring. Metode har vært en kvalitativt casedesign med teoridrevet tilnærming. Jeg har benyttet semistrukturerte forskningsintervjuer som datainnsamlingsmetode. Utvalget bestod av representanter fra Oslo kommune, samt virksomheter som er medlemmer i Næring for klima og i programkomitéen for nettverket. Totalt ble det gjennomført åtte intervjuer med ni informanter fra åtte forskjellige sektorer. Funnene indikerer at kommunikasjon er et viktig virkemiddel som Oslo kommune bruker i samarbeidet om klima- og energistrategien for Oslo mot 2030. Studien setter lys på hvordan kommunikasjon kan utgjøre et nyttig middel for å styre virksomhetene i Oslo region å delta i Næring for klima, og å gjennomføre atferdsendringer. Informasjons- og kunnskapsutveksling, samt dialog er nøkkelord i samarbeidet. Resultatene inneholder noen interessante funn knyttet til målgruppen og kommunikasjonsprosessen, samt de ulike utfordringer i kommunikasjon. Oppgaven finner hvordan kommunikasjon brukes ekstern i organisasjoner for å dele inspirasjon og ideer, hvordan «støy» påvirker kommunikasjon, samt hvilken betydning har tillit i samarbeidet. Studien belyser hvordan kommunikasjon brukes som virkemiddel i Næring for klima-nettverket, samt hvilke er de eventuelle utfordringer. Funnene i forskningen kan bidra til forbedring av måten kommunikasjon brukes i nettverker «Næring for klima», og kan være aktuelle for andre organisasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKommunikasjonen_US
dc.subjectPolitikken_US
dc.subjectKilmaendringeren_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.subjectMiljøen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectPrivat sektoren_US
dc.subjectNæringsliven_US
dc.titleHvordan brukes kommunikasjon som virkemiddel i nettverket Næring for klima?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record