Show simple item record

dc.contributor.advisorTallerås, Kim
dc.contributor.authorOlsen, Siv-Guro
dc.date.accessioned2021-09-06T11:22:28Z
dc.date.available2021-09-06T11:22:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773743
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker offentlig produsert grå litteratur sin tilgjengelighet i Norge. I oppgaven sammenligner jeg tilgjengeligheten til tre ulike kategorier av grå litteratur i bibliotekkatalogen Oria opp mot søk etter samme materiale på det åpne nettet via Google og Nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket. Jeg gjør en casestudie hvor jeg i første rekke samler inn kvantitative data for utvalget i fire perioder mellom 2004 og 2019. Deretter gjøre jeg en kvalitativ dokumentstudie på en begrenset del av utvalget. Resultatene av undersøkelsen viser at tilgjengeligheten via Oria og Google var ganske lik i 2004, mens den i 2019 var bedre på det åpne nettet via Google. Nettbiblioteket hadde jevnt over svakere tilgjengelighet, men også her var tilgjengeligheten bedre i 2004 enn i 2019. Jeg viser til tidligere forskning som hevder at digitalisering er noe av årsaken til den negative trenden for tilgjengelighet i bibliotekkatalogene. Videre stiller jeg spørsmål om bibliotekene burde vise større interesse for å bevare denne typen litteratur for fremtiden.en_US
dc.description.abstractThis master thesis provides an insight to the availability for Grey literature in Norway. I compare the availability for three categories of grey literature in the library catalogue, Oria, with the availability on the open web, through Google, and the National library’s Nettbiblioteket. I use case study as my method, where I collect quantitative data for my selection for four periods over a 15 year span, from 2004 to 2019. I also do a qualitative document study on a limited selection of my cases. My findings shows that the availability in Oria and on the open web, via Google, was similar in 2004, but in 2019 the availability on the open web was definitely better. The results also shows that more documents were available in Nettbiblioteket in 2004 than in 2019, and that Nettbiblioteket had weaker availability than the other sources in all the periods. I use previous research that claims that digitalization is partly to blame for the negative trend in availability in the library catalogues. I also question if the libraries should show more interest in preserving grey literature for the futureen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectGrå litteraturen_US
dc.subjectLitteraturen_US
dc.subjecttilgjengeligheten_US
dc.subjectpliktavleveringen_US
dc.titleFragmentert tilgjengelighet: En undersøkelse av tilgjengeligheten til offentlig grå litteratur i bibliotek og på det åpne nettet.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record