Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorBergaust, Kristin
dc.contributor.authorEish, Rafael Juval Angelo
dc.date.accessioned2021-08-27T09:03:33Z
dc.date.available2021-08-27T09:03:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771538
dc.description.abstractGjennom oppgaven utforsker jeg alternative, estetiske muligheter for forandring i dagens byrom - et byrom hvor brukere oppfattes som passive forbrukere og som aktive produsenter av sine liv. En bevisstgjøring av sanselige erfaringer som politiske muligheter, presenteres som nyttig for å bryte opp etablerte sannheter og å rekomponere perseptuelle perspektiver i prosessen med å danne nye forestillinger. Gjennom dette utforskes sanselighetens potensiale og mulighet til å gi rom for mer aktive og medskapende innbyggere. Utforskingen starter med rytmeanalytiske observasjoner av gatemusikanters opptredener, med fokus på hvordan disse veves sammen med omgivelsene og avslører strukturelle forhold i byrommet. Med observasjonene inviterer jeg til å se hverdagslivet som en indikasjon på noe større. Gatemusikantene forstås som frigjorte tilskuere heller enn underholdere i byrommet; som om opptredenene deres er omskrivinger av omgivelsene og ikke utvendige forestillinger for forbipasserende. Ved at de observerer og forestiller seg eller aktualiserer et frigjort rom med utgangspunkt i et rom de tas for gitt i, avslører de byen som noe mer performativt enn et markedsstyrt kammer vi beveger oss innenfor. Samtidig indikerer de hvordan vi distraheres fra å legge merke til dette. Slik utpekes og utfordres politiske implikasjoner om hvem eller hva som ser eller synes i byen, og hvilke hensikter de har eller hva som legitimerer deres posisjon. Byen blir et mulig fellesskap hvor vi er observatører og oversettere, med evne til å stadig skrive om byen for oss selv. Målet mitt er å øke forståelsen for hvordan sanselige dimensjoner av byrommet endres ut fra vår perseptuelle tilstedeværelse i det, gjennom en kunstnerisk og etnografisk tilnærming til rommets performativitet. Parallelt forsøker jeg å oppnå en større forståelse for sanselighetens potensiale i meningsskapende prosesser. Jeg følger en abduktiv forskningslogikk og definerer prosjektet som performativt og sensorisk. Oppgaven resulterer i en todelt avhandling. Den presenteres som et praksisledet skriftlig arbeid, så vel som et kunstnerisk arbeid bestående av en lydskulptur, en video og en rekke décollager.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2021
dc.subjectSanseligheten_US
dc.subjectByromen_US
dc.subjectPerformativiteten_US
dc.subjectSensorisk etnografien_US
dc.subjectHverdagsliven_US
dc.subjectEstetikken_US
dc.titleObservasjon/rekomposisjon: Om sanselige oversettelsesmuligheter i byrommeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record