Show simple item record

dc.contributor.advisorTronstad, Ragnhild (hovedveileder)
dc.contributor.advisorVollan, Ingrid (Biveileder)
dc.contributor.authorOlsen, Kim Elin Svanevik
dc.date.accessioned2021-06-30T13:30:14Z
dc.date.available2021-06-30T13:30:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762614
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan devising kan brukes som verktøy for å iscenesette ungdoms forståelse av identitet. Jeg har tatt utgangspunkt i devising, eller samskapt teater, for å planlegge og gjennomføre det praktiske prosjektet sammen med 19 informanter; studenter ved Hartvig Nissen VGS. Den praktiske delen av prosjektet bestod av workshops, gruppearbeid og iscenesettelse av det samskapte produktet. Ved å ta i bruk improvisasjon med fysisk teater, skapte informantene kunstnerisk materiale som ble satt sammen til forestillingen Identitet gjennom tidene. Praksisledet forskning og hermeneutisk tilnærming har vært nødvendige metoder for å gjennomføre dette samskapingsprosjektet. For å kunne forstå identitet ut fra individ og gruppe har jeg i denne oppgaven tatt for meg Erwin Goffman sin teori om menneskets rollespill i hverdagen, og Erik Eriksons teori om menneskets identitetsutvikling. For å forstå ungdoms selvrepresentasjon har jeg sett på ytre kulturelle påvirkninger som Hollywoodindustriens stereotypiske fremstilling av karakterer. Jeg har også tatt for meg kjønnsidentitet og fundert på hvordan internett påvirker ungdoms identitetsdannelse.en_US
dc.description.abstractIn this master thesis I have investigated how devising can be utilised as a tool for staging youths understanding of identity. I have used devising as a basis for planning and executing my practical project with 19 informants; students at Hartvig Nissen High School. The practical part of my project consisted of workshops, groupwork and staging of the devised product. By applying improvisation and physical theatre exercises, the informants created material which was assembled into the performance Identity through the ages. Practice-led research and hermeneutical approach were necessary methods in order to execute this devising project. To better understand identity in regard to individual and group, I have studied Erwin Goffmans theory of selfrepresentation in everyday life, and Erik Eriksons stages of psychosocial identity development. To understand youth’s self-representation, I have looked at external cultural affective elements like the Hollywood industrys stereotypical portrayal of characters. I have also taken gender identity into consideration, as well as the internets affection on youth’s development of identity.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2018
dc.titleReflektert identitet: Hvordan kan devising brukes som verktøy for å iscenesette ungdoms forståelse av identitet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record