Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorAure, Venke
dc.contributor.advisorSæter, Oddrun Kristine
dc.contributor.authorOlsen, Liga Legzdina
dc.date.accessioned2021-06-30T10:56:20Z
dc.date.available2021-06-30T10:56:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762543
dc.description.abstractProsjektet Spesialkompetanse i faget kunst og håndverk diskuterer et behov for øking av kunstteoretisk kompetanse for lærerspesialister i kunst og håndverk. Prosjektet Spesialistkompetanse i faget kunst og håndverk er en masteroppgave i studieretning Kunst i samfunnet, master i estetiske fag. Prosjektet er en diskusjon som bygges på analyse av dokumenter som danner bakgrunnen for UDE sitt pilotprosjekt Lærerspesialist i kunst og håndverk. Etter UDE søkte piloteringsrett fra Udir begynte fem kunst og håndverkslærere i funksjonsstilling som lærerspesialister høsten 2017. Piloten ble lansert av UDE i 2017, og er et lokalt tiltak for Oslo skolen. Fokuset i analysen er på regjeringens visjoner og formuleringer av kunstens rolle og kompetansen i faget kunst og håndverk i relasjon til pilotens innhold og dermed spesialistkompetanse i faget. Diskusjonen er en kritisk vurdering av pilotens program i forhold visjoner om kompetansen som vil bli etterspurt i fremtidens skole. Motivasjonen for prosjektet var personlig erfaring fra jobb med kunstformidling som viser at alt for mange lærere føler seg usikre på samtidskunsten og dens potensiale som læringsarena. Jeg tar utgangspunkt i en påstand om at skolen trenger kunstteoretisk påfyll for å oppnå de fagovergripende kompetanser som fremtidens skole etterspør. Lærerspesialister har kollegaveiledning som et ansvarsområde og besitter høy formell fagkompetanse i faget kunst og håndverk. Kunstteoretisk kompetanse hos lærerspesialister kan by på nye didaktiske grep i arbeidet med kollegaer og elever som i enda større grad motiverer til individuell utforskning som ikke er preget av lærerens personlige praktiske og estetiske preferanser i kunsten.en_US
dc.description.abstractThe research project Specialist -competence in the school subject Arts and Crafts discusses the need for increased theoretical competence in Art for the Teacher- Specialists in Arts and Crafts. The project Specialist- competence in the school subject Arts and Crafts is a master thesis in the field of study Art in Society, Master Program in Visual and Performing arts. The project is a discussion based on document analysis that forms the background for UDE's (Department of Education management in Oslo) Pilot project, Teacher-specialist in Arts and Crafts. UDE applied for rights to pilot with The Norwegian Directorate for Education Training and the pilot project Teacher-Specialist in school subject Arts and Crafts was launched in 2017 by UDE as an offer for Arts and Crafts teachers that work in Oslo’s schools. In the autumn of 2017 five practicing teachers of Arts and Crafts began their work as Teachers -specialists. The focus of the document analysis in this project is on the government's visions and formulations of the role of art in the society and the definitions for competence in the school subject Arts and Crafts in relation to the pilot's contents and thus specialist skills in the subject. The discussion is a critical assessment of the pilot's program in relation to visions for competence that will be required in future. The motivation for the project came from a personal experience from the field of Museum- education. In my experience there are too many teachers who feel insecure when they meet contemporary art and its praxis. The insecurity leads to not realized learning potential that lays in art as a professional and an academic field. My starting point is an assumption that school requires knowledge of art and contemporary art theory in order to be able to add art and its institution to the learning recourses that are available for school children during they education and after. Teacher-specialists are expected to fill a duty of an adviser for their colleagues in the resident school. It is impossible to offer a theoretical art education for all the practicing teachers in Oslo school, but Teacher-specialists as advisers with theoretical competence in art can offer new didactic approaches which value individual exploration that is not affected by the teacher's personal dislikes or insecurities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2018
dc.subjectSpesialistkompetanseen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectKunstteorien_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.titleSpesialistkompetanse i faget kunst og håndverk: Kunstteoretiske kompetanse og pilotprosjektet Lærerspesialist i kunst og håndverk.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record